WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 17a
tel. 0-32/257-20-67
fax. 0-32/257-20-73
e-mail: wtl@guest.kuria.katowice.pl
Konto Kurialne: 
GBS S.A.II O/Katowice 
15601111-1430-2700-156

Wydział Teologiczny erygowany został przez Kongregację Wychowania Katolickiego (dekret N.597/99 z dnia 9 sierpnia 2000 roku). 7 listopada 2000 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął decyzję o utworzeniu Wydziału Teologicznego. Jest integralną częścią państwowego Uniwersytetu Śląskiego. Umowa między Konferencją Episkopatu Polski a Ministerstwem Edukacji Narodowej, określająca status Wydziału Teologicznego jako uczelni państwowej i kościelnej, została zawarta dnia 6 grudnia 2000 roku.

Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
prowadzone w roku akademickim 2001/2002

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego
KSIĄDZ ARCYBISKUP DR DAMIAN ZIMOŃ


SPROSTOWANIE
Do poprzedniego numeru "Wiadomości" (12/2001) zakradł się błąd. Na stronie 551 zdanie zaczynające się w 4. wierszu od dołu powinno brzmieć:
Nie chodzi przy tym o zemstę, czy konkretny wymiar wyroku, lecz o to, że sprawcy zostali uznani za niewinnych.

 Spis treści